Nettleseren din klarer ikke � spille av dette elementet. Du kan klikke for � laste ned nyeste versjon av macromedia flash.
   

Lokale regler

Lokale regler – Solnør Gaard Golfbane.  

LOKALE REGLER – SOLNØR GAARD GOLFBANE

 

 

Steiner i bunker

 

Steiner i bunker er flyttbare hindringer. Regel 24-1.

 

Plugget ball

 

En ball som på spillefeltet ligger i sitt eget nedslagsmerke på bakken kan løftes uten straff, rengjøres og droppes så nært som mulig hvor den lå, men ikke nærmere hullet.

 

Unntak: En spiller kan ikke ta fritak etter denne lokale regel hvis ballen er plugget i sand i et område som ikke er kortklippet. Fritak etter regel 25-2

 

 

Veier og stier

 

Veier og stier med kunstig overflate ( grus el. ) er å betrakte som uflytbare hindringer, fritak etter regel 24-2b

 

 

Steinfylte dreneringsgøfter

 

Steinfylte dreneringsgrøfter anses som grunn under reparasjon. Regel 25-1.

 

 

Bunkere merket med blå stake(r)

 

Bunkere merket med blå stake(r) er en del av spillefeltet. Fritak uten straff kan tas etter regel 25-1b

 

 

Avstandsangivelser

 

Avstandsmerker angir avstand til senter green, blå=50m, rød=100m, gul=150m, hvit=200m

 

avstandsmerker er uflyttbare hindringer. Regel 24-2.

 

 

Vannhindre - sidevannhindre

 

Vannhindre som ikke er merket anses som sidevannhindre.

 

 

Maurtuer

 

Maurtuer anses som grunn under reparasjon. Regel 25-1.

 

 

Utstyr for avstandsmåling

 

For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved å bruke utstyr som bare kan måle avstander; Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker et utstyr for måling av avstander som er laget for å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (for eksempel helling, vindstyrke, temperatur etc.) bryter spilleren regel 14-3, hvor straffen er diskvalifikasjon, uavhengig om hvorvidt en slik tilleggsfunksjon faktisk er brukt.

 

STRAFF FOR BRUDD PÅ REGEL 14-3

 

Matchspill - Diskvalifikasjon; Slagspill - Diskvalifikasjon

 

 

På hull 10 og 15 benyttes bjelle når gruppen forlater greenen. På hull 16 benyttes bjelle når gruppen har passert doglegg

 

 

Banemerking

 

Utenfor banen:                         Hvite merker/staker/linjer

 

Grunn under reparasjon:            Blå staker eller hvite linjer markert med blå staker

 

Vannhindre:                              Gule staker/merker/linjer

 

Sidevannhindre:                       Røde staker/merker/linjer

 

 

Husk ditt ansvar og reparer nedslagsmerker, legge tilbake oppslått torv, slipp igjennom raskere spillere.

 

 

 

 

 

Tilbake

 
footer