Nettleseren din klarer ikke � spille av dette elementet. Du kan klikke for � laste ned nyeste versjon av macromedia flash.
   

Dreneringsarbeid

Første del av dreneringsarbeidet er nå ferdigstilt. Åpne grøfter er opprensket, og det er laget en del nye. Vi kom akkurat i mål med arbeidet før snøen kom :) Bilder og referat finner du her.  
Mange medlemmer lurer på hvor langt man har kommet, og hva som blir gjort av dreneringsarbeid på golfbanen. Vi ønsker her å skrive en kort oppsummering underveis med stikkord på arbeidet som utføres. Bilder kommer også etterhvert.
 
14.oktober
Totalt har Stranda Anleggsservice nå hatt 6 arbeidsdager på banen. Vi startet på hull 10, og hele grøften langs høyre side fremover er rensket opp. Videre er også høyresiden på hull 11 tatt, der grøften har blitt rensket, samt forlenget helt opp til den tversgående grøften på ca 60 m før greenen. Dette vil forhåpentligvis gi et mye tørrere område fra ca 130-60 m. På hull 12 er de åpne grøftene rundt greenområdet rensket, og vi vil også legge en ny drenering fra høyreside av veien foran tee, der det har vært en stor vanndam. Vannet flømmer i strie strømmer over fairway/rough, og det er helt nødvendig å legge ned et nytt rør da det gamle er helt defekt.
 
En del tid har selvsagt gått med de første dagene på planlegging og besiktigelse av banen, så arbeidet går effektivt unna.
 
26.oktober
Arnstein (som er vår gravmaskinfører), har nå grøftet ferdig hull 12, teeområdet på hull 17, hull 14, hull 15 og greenområdet på hull 16. Ned mot teene på hull 16 står for tur, og samtidig med dette området fra ca 100m på hull 2. På hull 2 kommer han til å grave en ny åpen grøft fra ca 50-100m foran greenen, slik at vi forhåpentligvis slipper det myrområdet som tidligere har vært her. Se nye bilder under fra utført arbeid.
 
9.november
Grøfting av hull 2 er nesten ferdig, bortsett fra en ny grøft som kommer til å gå fra sandplassen ned til eksisterende grøft mellom 2 og 17. Den vil gå ute i høygresset, og ta unna mye vann som i dag kommer ovenfra. På hull 17 har Arnstein åpnet grøftene rundt greenområdet, og skal nå også renske grøften mellom 17 og 11. Hull 18 har fått en ny åpen grøft rett på nedsiden av steingarden langs venstresiden oppover hullet. Denne vil ta unna mye mer av vannet fra fjellet, ettersom den ligger nærmere spillefeltet enn den gjengrodde eksisterende grøfta på oppsiden av steingarden. Her gjenstår bare en forlengelse fra ca 150 m og frem til 18. green. Akkurat nå graves det fra treklyngen oppe ved hull 1, i høygresset ned mot green på hull 17 (høyre side nedover hull 1).
 
23.november
Det går unna med gravmaskinførere, og Arnstein har rukket å gjøre seg ferdig på "klubbhussiden" av elva. De siste par ukene er hull 17, 2 og 18 ferdigstilt, samt at finpussen på hull 11 og 10 ble tatt på tilbakeveien. En ny grøft har kommet på hull 8, ca fra fairwaybunkeren på venstresiden av hull 1, og ned til veien opp fra hull 8 til hull 9. Den grøften er forlenget også i høygresset i overkant av greenen på 8, og leder vannet ut i elven som renner langs adkomstveien til golfanlegget. Ved Hull 9 er dammen rensket så godt som mulig ved hjelp av maskin, og vi har forsøkt å grave en grøft som skal lede vannet ut i dammen, i stedet for å samle seg rett over broa som tidligere. Det er mulig at her må mer arbeid til i starten av neste sesong, men dette må vurderes litt når vi ser effekten. Nå er det hull 3-6 som står for tur, og vå håper at det meste skal være unnagjort i løpet av et par uker dersom ikke noe spesielt skjer på værfronten. Se også nye bilder.
 
29.november
En god del arbeid er nå i mål på hull 4 og 5. Hull 5 har fått rensket grøfter langs begge sider av fairway, samt at vi har fått en ny grøft fra starten av fairway på venstre side, fra helt i starten av spillefeltet og ned mot eksisterende grøft. Også på høyresiden ved ca 100m (et svært populært landingsområde) er grøften forlenget ned til treklyngen som har vært merket som rødt hinder. Begge grøftene gir tydlige resultater allerede ved at fairway er tørket ut :)
 
Starter vi så ved greenområdet på hull 4 og beveger oss i retning teested, har Arnstein rensket opp grøften ved veien som går fra ca 50 m frem til green. En ny, og meget effektiv grøft er åpnet opp langs venstresiden på hull 4 (fremdeles retning green til tee), så langt inn til bergveggen mot hull 5 som mulig. Maskinførerens egne ord er at mens han gravde denne grøften kunne man se med det blotte øyet at fairway forandret seg - vannet som har lagt å bulet rett under torven ble sugd ut i grøften, og det fosset vann!! Vi må vurdere neste sesong om dette skal få være en åpen grøft, eller om vi evt. skal legge den i rør med grus over. Vi har iallefall skikkelig tro på at hull 4 vil bli mye bedre etter inngrepet :) Det blir muligens nødvendig med flere stikkgrøfter og smådreneringer, men når i tillegg grøften på oppsiden blir åpnet og gravd dypere enn dagens grøft, tror vi at hullet blir mye tørrere allerede. Arbeid på hull 4, 6 og 3 fortsetter denne uken og neste uke, og vi satser på at vi kommer i mål på denne siden av året.
 
7.desember
Arnstein har nå grøftet ferdig hull 4, 6 og 3. Jeg rakk dessverre ikke å ta flere bilder før snøen kom, men vi er helt sikre på at resultatet kommer til å bli en mye tørrere golfbane de neste sesongene. Dette er bare første steg i dreneringsarbeidet, og det blir nå mye arbeid fremover for banemannskap og dugnadsgjengen, med å holde grøftene åpne og starte drenering inne på spillefeltet. Vi kommer til å lage en langsiktig plan for utvikling av banen, der vi i samarbeid med den nye banemannskapet (som snart er på plass) identifiserer hvilke hull som er mest kritisk å starte med.
 
Vi takker Stranda Anleggsservice og Arnstein for en godt utført jobb, og det blir veldig spennende å se resultater av arbeidet til våren.
 
Samtidig jobbes det videre for å skaffe samarbeidspartnere til dreneringsprosjektet, da det fremdeles er mye arbeid og store kostnader forbundet med å få en tørrere og mer spillbar Solnør. Tips til bedrifter som kan tenkes å ville bidra mottaes med stor takk.
 
 
Oppdatert av Anja, 7.desember 2011
 

Tilbake

 
footer