Nettleseren din klarer ikke � spille av dette elementet. Du kan klikke for � laste ned nyeste versjon av macromedia flash.
   

Senior

Info frå SGG A/S

Info frå SGG A/S

Orientering til aksjonærene i Solnør Gård Golfbane A/S Styret i SGG A/S har besluttet å legge frem forslag til Generalforsamlingen i 2018 om oppløsning/avvikling av A/S et, og overføre alle aktiva i selskapet til Ålesund Golfklubb. En beslutning som styret i ÅGK støtter. Bakgrunnen for dette er at styret mener at organiseringen av klubb og bane er uhensiktsmessig, og at organisering av bane og klubb i egne styrer og A/S er på vei ut i mange golfklubber i Norge. Ordningen med å måtte ha aksjer for å få spillerett er også fjernet! I praksis er det klubben som drifter banen gjennom en Samarbeidsavtale datert 25.02.13. der klubben ansetter medarbeidere på banen, har personalansvaret og den daglige oppfølgingen av driften av banen. I følge samarbeidsavtalen er det klubben som har ansvar for oppfølging av aksjonærene i SGG A/S. Avtalen er litt uryddig angående sponsoravtaler, der det står at begge styrene har ansvar for å selge slike avtaler etter vedtatte budsjett. Ved samordning blir ansvaret plassert på en juridisk enhet! Styret i SGG A/S v/ daglig leder i klubben har i praksis ingen annen funksjonen en å kreve inn baneleie fra klubben og betale utgifter til maskiner/utstyr og forbruksmateriell. (Personalkostnadene er alt i dag på klubben). Dette er etter styret i SGG og styret i ÅGK sin mening unødvendig byråkratisk, ved sammenslåing vil vi spare utgifter til regnskapsføring og revisjon. For å avvikle A/S må vi følge aksjeloven (se utdrag av aksjeloven Kapittel 16.) Oppløsning og avvikling I. Oppløsning og avvikling etter beslutning av generalforsamlingen § 16-1. Beslutning om oppløsning (1) Beslutning om å oppløse selskapet treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring når ikke noe annet er bestemt i lov. § 5-18. Vedtektsendring (1) Beslutning om å endre vedtektene treffes av generalforsamlingen, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. (2) Beslutning om vedtektsendring som forringer en hel aksjeklasses rett, må tiltres av eiere av to tredeler av den representerte kapital i denne klassen. Dessuten må minst halvdelen av stemmene fra de aksjeeiere som ikke eier aksjer i noen annen klasse, være avgitt for forslaget. Vi vil komme tilbake til dato for generalforsamling senere! Hilsen Styret i Solnør Gård Golfbane A/S Ståle Eikrem styreleder
Senioravslutning 2017

Senioravslutning 2017

30 seniorer møtte til start på Solnør til årets avslutningsturnering , den såkalte fårikålturneringen ! Litt våt bane , men allikevel mykje godt spel 😊 Turneringsform var « omvendt vals « og treerlag. Vinnere i dagens konkuranse : 1.pl Britt , Anne og Ståle 39 pt 2.pl Arild , Geir og Elsa P 37 pt 3.pl Randi , Svein Ove og Dagfinn Larsen også 37 pt Resten havnet på en god 4.pl uten premiering Nærmest pinnen hull 9 ble vunnet av Elsa P og Johan. Gratulerer ! På fårikål middagen(med passende drikke. Tradisjonen tro 👍🍷) vart fleire hedra for gode prstasjoner i 2017, bl Johan, Bente og Normann for HIO og Otto Inge for Eagel! Takk for en fin sesong og vel møtt til våren og ein ny sesong! PS Bana på Solnør vi holde åpent (front) så lenge det ikke er frost og snø, så det blir fortsatt muligheter for dei som ikke drar til varmere strøk i høst!

Sportslig plan for Ålesund Golfklubb

Sportslig plan tar sikte på å sette golfspilleren i sentrum og den er et verktøy for å gi alle en mulighet for å utvikle seg og føle mestring, samme hvilket nivå man er på og hvor lenge man har spilt golf. Planen er et styringsverktøy som kan brukes av spilleren, golftreneren, styret og administrasjonen for å skape en klar og tydelig basis slik at det blir enklere å oppfylle den enkeltes behov.
NSG turnering

NSG turnering

Flott innsats av lokale seniorar under NSG turneringa på Solnør 3. juni og Molde 4. juni: I klasse 1 vant Hallbjørn Aakre på Solnør, i klasse 4 vart Erling Austlid nr 2 og i klasse 5 vart Bente Austlid nr 2! På Molde tok Jan Petter Albertsen ein sterk 2. plass i klasse 4, her enda Ståle Eikrem på 5. plass. Seniorgruppa Gratuler !!!
 
 
footer