Nettleseren din klarer ikke � spille av dette elementet. Du kan klikke for � laste ned nyeste versjon av macromedia flash.
   

Årsmøte i Ålesund Golfklubb 2015

Protokoll samt alle sakspapir i forbindelse med årsmøtet 2015 finner du her.  

Saksliste 

Klikk på punktene som er uthevet for saksgrunnlag
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede
 
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
 
3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 
 
 
6. Behandle inkomne forslag og saker 
Ingen saker til behandling 
 
 
 
 
10. Foreta følgende valg:
 
    a) Leder og nestleder
    b) 3 styremedlem   og 2 vara medlem
    c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. Pkt.9
    d) 2 revisorer
    e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett.
    f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 vara medlem for neste årsmøte.

 

Tilbake

 
footer