Nettleseren din klarer ikke � spille av dette elementet. Du kan klikke for � laste ned nyeste versjon av macromedia flash.
   

Spillerett på Solnør Gaard Golfbane

Generalforsamlingen i SGG og Årsmøtet i Aagk besluttet mandag 25.februar å gi medlemmer uten aksjer i SGG mulighet til fri spillerett på Solnør Gaard Golfbane. En slik spillerett oppnåes ved å betale utvidet kontingent. Med dette ønsker vi å komme enda nærmere målet om at golf skal være en idrett for alle! 
Ålesund Golfklubb vedtok følgende endring i sine lover, §5:
 
§ 5  Spillerettighet på Solnør Gaard Golfbane
Spillerettighet på Solnør Gaard Golfbane oppnås på en av følgende måter:
 
1. Egne aksjer i Solnør Gaard Golfbane AS, i hht krav for den aktuelle kategori medlemmet tilhører (se under).   Spillerettigheten kan bare benyttes når i tillegg fullt medlemskap i ÅGK er tegnet for den aktuelle sesong.
2. Rett til å benytte firmaets (hvor man er ansatt) ledige aksjer. Som i punkt 1 plikter man i tillegg å innfri krav til fullt medlemskap i ÅGK den aktuelle sesong.
3. Utvidet medlemskontingent. 20% høyere kontingent enn for medlemmer med aksjetilknytning.
 
Aksjekrav for de ulike medlemskategoriene er:
  • Senior  2 aksjer     
  • Pensjonist/Ektefelle/samboer/fjernmedlem  1 aksje
  • Bedrift 2 aksjer pr. spillerett
 
 
Aksjer (spilleretter) er omsettelige verdipapirer i h.h.t- SGG’s  vedtekter, og kan således omsettes i annenhånds marked. Eventuell omsetning skal rapporteres til SGG for registrering.  SGG verken kan  eller skal fremstå som kjøper av egne aksjer og bevis i annenhånds marked.
 
 
Bakgrunnen for forslaget kan du lese i sakspapirene til årsmøtet som finnes her 
 
Vi håper at denne endringen gjør golfsporten mer attraktiv for nye medlemmer, og at vi sikrer en bedre overgang fra prøvemedlemskap til fullt medlemskap i Ålesund Golfklubb. 
 
 

Tilbake

 
footer